ARTbára - grafické práce, ruční a jedinečné zpracování ARTbára.cz

ARTbára = Srdce + myšlenka + šikovné ruce English

obálky a knižní ilustrace

cd booklet - celková grafická úprava, ilustrace a kaligrafie - Marcipán: Kolik cukru tolik mandlí, Arta 2001

 • cd booklet - celková grafická úprava, ilustrace a kaligrafie - Marcipán: Kolik cukru tolik mandlí, Arta 2001
 • cd booklet - celková grafická úprava, ilustrace a kaligrafie - Marcipán: Kolik cukru tolik mandlí, Arta 2001
 • cd booklet - celková grafická úprava, ilustrace a kaligrafie - Marcipán: Kolik cukru tolik mandlí, Arta 2001
 • cd booklet - celková grafická úprava, ilustrace a kaligrafie - Marcipán: Kolik cukru tolik mandlí, Arta 2001

ilustrace - lyžařský flipbook

ilustrace a titul - prezentační publikace dětského parku Tři věže

 • Ilustrace prezentační publikace dětského parku Tři věže

ilustrace na obálku - Petr Bakalář: Psychologie v otázkách, Portál 1999

 • Ilustrace na obálce - Petr Bakalář: Psychologie v otázkách, Portál 1999

obálka s ilustrací a grafická úprava katalogu - Kompas - katalog odborné zdravotnické literatury , Galén 1998

 • obálka s ilustrací a grafická úprava katalogu - Kompas - katalog odborné zdravotnické literatury , Galén 1998

titulní ilustrace - Čtvrtý almanach Burianovy kulturní ozdravovny, Makropulos 1997

 • titulní ilustrace - Čtvrtý almanach Burianovy kulturní ozdravovny, Makropulos 1997

titulní a závěrečná ilustrace, obálka - Jutta Treiberová: Dokud cikády spí, Amulet 1999

 • titulní a závěrečná ilustrace, obálka - Jutta Treiberová: Dokud cikády spí, Amulet 1999

série ilustrací – výroční zpráva o.s. Anima

 • série ilustrací – výroční zpráva o.s. Anima

zaujala vás má práce?ozvěte se